Vie dell'Es, sierpień 2010
Vie dell'Est - 8/2010

Moje zdjęcia ukazały się we włoskim magazynie "Vie dell'Est" (Drogi na Wschód) w artykule Polska ginąca. Czasopismo promuję Centralną i Wschodnią Europę oraz zachęca do podróżowania.