Cerkwiew w Dziurdziowie, stan z 2001 r. - Bieszczady

Dziurdziów, cerkiew - Bieszczady ^