Cerkiew greckokatolicka w Hoszowie (2001 r. tuż przed dewastacją drzew).- Bieszczady

Bieszczady - 0105-00125P ^