Retorty - wypalanie węgla drzewnego 2003 r., Bieszczady

Bieszczady - 0310-02213P ^