Cerkiew w Krempnej (2004 r.) z drzewami, które obecnie zostały wycięte - Beskid Niski

Beskid Niski - 0405-00633P ^