Cerkiew w Krempnej (2004 r.) z drzewami, które obecnie zostały wycięte - Beskid Niski

Magurski Park Narodowy - 0405-00633P ^