Cerkiew w Krempnej - stan z 2004 r. z drzewami, które obecnie zostały wycięte, Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy - 0405-00633P ^