Kępy Kazuńskie - rezerwat przyrody, Dolina Środkowej Wisły

Dolina Środkowej Wisły - 0502-00826P ^