Kępy Kazuńskie - rezerwat przyrody, Dolina Środkowej Wisły

Dolina Środkowej Wisły - 0502-00919P ^