Rezerwat przyrody Ruska Kępa, Dolina Środkowej Wisły

Fotografie z Mazowsza, Wisła ^