Rezerwat przyrody Ruska Kępa, Dolina Środkowej Wisły

Dolina Środkowej Wisły - rezerwat Ruska Kępa ^