Rezerwat przyrody Ruska Kępa, Dolina Środkowej Wisły

Wisła - rezerwat Ruska Kępa ^