Retorty - wypalanie węgla drzewnego 2005 r., Bieszczady

Bieszczady - 0505-02025P ^