Molenna starowierców w Wodziłkach (2005 r.) - Suwalski Park Krajobrazowy, Suwalszczyzna

Suwalszczyzna - 0505-02232P ^