Wisła w okolicach Bożej Woli, Dolina Środkowej Wisły

rzeka Wisła - zdjęcia ^