Prawosławne krzyże w Grabarce - Podlasie

Podlasie - 0509-04331P ^