Prawosławne krzyże w Grabarce

Polska Wschodnia - 0509-04331P ^