Małopolski Przełom Wisły i Krowia Wyspa

Wisła, zdjęcia z Kazimierskiego Parku Krajobrazowego ^