Chałupa kryta strzech± i żuraw studzienny, Mazowsze

Mazowsze - 0601-00209P ^