Chałupa kryta strzech± i żuraw studzienny, Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy - 0601-00209P ^