Drewniana kapliczka we wsi Czyżyki koło Hajnówki

Polska Wschodnia - 0601-00332P ^