Cerkiew w Łosince

Polska Wschodnia - 0601-00415P ^