Cerkiew w Radrużu, Roztocze

Radruż, Roztocze cerkiew - zdjęcia ^