Oryginalna łemkowska chałupa w Gładyszowie (2006 r.) - Beskid Niski

Łemkowszczyzna zdjęcia ^