Kulturowy wypas owiec - Beskid Niski

Beskid Niski - 0605-01809P ^