Kulturowy wypas owiec, Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy - 0605-01809P ^