Kulturowy wypas owiec - Beskid Niski

Magurski Park Narodowy - 0605-01809P ^