Gładyszów, Beskid Niski

Beskid Niski - 0605-01825P ^