Renifer svalbardzki (Rangifer tarandus spitzbergensis), Spitsbergen - na kwitnącej, wiosennej tundrze

Renifery - 0606-00268C ^