Zabytkowy hus z 1935 r. pod Gnalem - Spitsbergen, Svalbard

Svalbard - 0606-01093C ^