Rezerwat Głazowisko Bachanowo - Suwalski Park Krajobrazowy, Suwalszczyzna

Suwalszczyzna - 0608-02493C ^