Żuraw studzienny na Podlasiu.

Polska Wschodnia - 0608-02504C ^