Krzyż i wiatrak w Malawiczach Górnych na Podlasiu (2006 r.)

Polska Wschodnia - 0608-02523C ^