Molenna starowierców w Wodziłkach (2006 r) - Suwalski Park Krajobrazowy, Suwalszczyzna

Molenna w Wodziłkach - zdjęcia ^