Wieś Klakowo na Podlasiu

Polska Wschodnia - 0608-03235P ^