Wisła w okolicach Zakroczymia, Dolina Środkowej Wisły

Mazowsze, nad Wisłą - zdjęcia ^