Wisła w okolicach Nowego Secymina, Dolina Środkowej Wisły

Wiosenne rozlewiska, Wisła - zdjęcia ^