Rezerwat Sieraków, Kampinoski Park Narodowy

Rezerwat Sieraków, Kampinoski Park Narodowy 0703-00304P ^