wietrzenie pierzyny w oknie, Beskid Śląski

Beskid Śląski - 0704-00519C ^