Kapliczka wotywna w Porębie Wielkiej

Gorczański Park Narodowy - 0704-00548C ^