Zdziwiony łoś? :-) Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy - 0704-00619C ^