Król Biebrzy - Krzysztof Kawęczyński, Osada Budy (2007 r.), Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy - 0705-00723P ^