Dawny budynek służby więziennej w Nieznajowej, Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy - 0705-00905P ^