Dawny budynek służby więziennej w Nieznajowej - Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy - 0705-00905P ^