Nurnik (Cepphus grylle), Spitsbergen

ZdjÍcia nurnika na Spitsbergenie ^