Renifer svalbardzki (Rangifer tarandus spitzbergensis), Spitsbergen - jesień

Renifery - 0709-01537C ^