Horsund, Spitsbergen

Arktyka - zdjÍcia, krajobrazy ^