Renifer, Spitsbergen - gotowość do walki

Renifer (byk) - zdjęcia ^