Lis polarny, piesiec (Vulpes lagopus) w zimowej szacie, Spitsbergen

ZdjÍcia lisa polarnego na Spitsbergenie ^