Zabytkowy hus Isbjørnhamna z 1936r. - Spitsbergen, Svalbard

Zabytkowy hus - przylądek Wilczek, Spitsbergen ^