Jostedalsbreen Nasjonalpark, Norwegia

Jostedalsbreen Nasjonalpark, Norwegia - 0710-02026C ^