Ruiny cerkwi greckokatolickiej w Krywem, Bieszczady

Krywe, Bieszczady 0710-02129C ^