Cerkiew greckokatolicka w Żernicy Wyżnej (2007 r.), Bieszczady

Bieszczady - 0710-02143C ^