Cerkiew greckokatolicka w Żernicy Wyżnej (2007 r.), Bieszczady

Żernica Wyżna - Bieszczady 0710-02144C ^